Opening page
Films
Philosophy
Documentary
Projects
The Beginning
Gallery
Merchandise
Games
Links
The Early Years

1991 - 1993
HomeMade - related films


The years before HMP was founded there was a lot of experimenting (off course we still do...to some degree), stupidity and curious excitement regarding the possibilities and impossibilities of the camera.
And the results, strange and off- beat as they were, saw the light of day.
A funny guy called Tord Martinsen, from Kongsvinger, is the director and cameraman on the rarities made at The Nansen-School of Lillehammer. The camera they had at this school was really awesome, and looking back it's a damned shame we didn't use it more than we did. The two shorts that were made are ultra-bizzarre though.

Allrighty then, these are the films from the pre- HomeMade era:

The Killing of Plumbo the Drummer
(1991) Running Time Ca.5 min.
Starring: Thomas, Roger og Einar.
Plumbo the Modernist Drummer is brutally killed with a bottle. A weird police- inspector (who uses 3D -glasses for some unknown reason) solves the meaningless crime, and beats the shit out of the killer.
The film in its entirety is recorded at Thomas' house and it contains unmotivated cigarette- advertising, and a fight were a red lense is put in front of the camera. A real obscurity. Very silly.

Vietnam Splatters
(1992) Running Time Ca. 7 min.
Starring: Einar N Jensen (as the Narrator), Stein Bjørnstad (cameraman), Jan Åge Asphaug, Håvar Brendryen and Roger Nybroen.
This little psycho- project is set to Vietnam, despite that the fact that its snowing like hell. Two American G.I's are on a mission and capture a Vietnamese terrorist who's wearing purple sweatpants and a paper- hat. They take him to the Headquarters in a big Slaughter- Semi- Truck (that happened to pass by as we were shooting the film!) and beat him up with a hammer. It's gory and tasteless like you would not believe. In the end all thats left of the sweatpants- guerilla man is a huge pile of (real!) guts.
One of the G.I's comments the situation as: - I don't think this one's gonna be tellin' us much more....
This film was a part of a school assignment for Jan Åge, Roger and Håvar's senior year of High School, but unfortunately, quite litterary, it was slaughtered at the screening in class.
The combination of a variety of taboo- words, the purple sweatpants and cow/pig- intestants did NOT fall in taste (Hi- hi- hi) with either the teacher nor their fellow students.
We still can't figure out why.

Home of the Deerhunter
(1993) Running Time Ca.30 min.
Starring: Thomas Bull, Edvard Eriksen, Jim Olsen, Roger Nybroen, Tore Hugubakken and Einar N Jensen.
A kind of new edition of certain key- scenes from Michael Cimino's Deer Hunter. Amongst the chosen scenes are the bar scenes/ drinking scenes on the way to the mountain, fighting and homosexual accusations and a couple of deep conversations plus the strong russian roulette rounds in the Vietnamese P.O.W. camp.
The Film was meant to be a lot longer, but it don't always turn out the way you plan to. In the period before things sky- rocketed this was the Major HomeMade Productions release, which took all our time all summer long. The weather sucked this summer anyway, so there wasn't much else to do.
An unusually little well- performed film and because of this it's a lot of fun to watch.
The Vietnam -hell was recorded in Roger's garage, and the bar was hammered up at Einar's place.
Bonus Info: Tore painted his own face yellow to play the russian roulette- bad guy. This stupid (and in retrospect - rather pointless) project was presented as a product of Magic Mushroom Films, and was edited (somewhat lame) by Einar when he was in the Army.

Syd, my friend!
(1993) Running time Ca.1 min.
Starring: Einar, Tord ( behind the camera)
A weirdo hippie freak eats mushrooms and freaks out. He runs around campus yelling stuff like: - Now I can fly! I really can! Yippi!!
The involved would like to thank mr Syd Barrrett from Pink Floyd. Very, very, very psychadellic and far out. Sort of an experiment.


This is Tord, cameraman and director of two highly obscure early HMP- projects.

Dorm Love
(1993) Running Time Ca. 5 min.
Starring: Einar N Jensen, Nina Siger, Gro Øvrebø and Tord Martinsen (camera & director-dude)
A low- life slacker learns how to iron his clothes, he dumps his girlfriend, finds himself a new girl (the one who taught him how to iron...) and has an incredible off- screen sexual experience with crazy gargling sounds.
An occasionally extremely entertaining and fun- filled film with good and realistic acting and a well- made variety of characters. Most of the dialogue is improviced.
Einar proves once and for all that he can handle portraying laidback and unshaved characters. This is not hard to imagine if you ever met him.

The Norwegian Version: (it's not nearly as much fun)

Tiden før HomeMade Productions ble et faktum, var en tid preget av eksperimentering (vel, det gjør vi forsåvidt fortsatt...), dumhet og nysgjerrig fryd over videokameraets mange muligheter. Og resultatene, om enn noe lugubre, uteble selvfølgelig ikke. Tord Martinsen, jævlig artig fyr forresten, står bak regi og kamerabruk på de to filmene laget ved Nansenskolen på Lillehammer. Kameraet de hadde ved skolen var bare dritproft og totalt tilgjengelig for elevene, og sett tilbake i dag er det en regelrett skandale at vi ikke gjorde noe mer ut av dette.

Ok, dette er filmene vi nå omtaler som "fasen før alt tok av":

Mordet på trommeslageren Plumbo
(1991) Spilletid Ca.5 min.
Med: Thomas, Roger og Einar.
Trommeslageren Plumbo blir brutalt myrdet med en flaske. En noe diffus politi- inspektør (med 3D- briller) oppklarer den meningsløse forbrytelsen. Filmen er i sin helhet improvisert og spilt inn hjemme hos Thomas. Den inneholder dessuten en umotivert Prince mild-reklame, og et slagsmål hvor et rødt filter er plassert foran kameralinsen.

Vietnam Splatters
(1992) Spilletid Ca. 7 min.
Med: Einar N Jensen (som fortellerstemmen), Stein Bjørnstad (bak kamera), Jan Åge Asphaug, Håvar Brendryen, Roger Nybroen.
Handlingen er lagt til krigen i Vietnam, til tross for at det snør som faen. To amerikanske hardinger er ute på oppdrag og tar til fange en vietnamesisk geriljasoldat med lilla joggebukse og en papphatt. De kjører ham til hovedkvarteret med en svær slakteribil (som tilfeldigvis passerte da vi filma...) og torturerer ham; blant annet med bruk av hammer. Det hele går nokså hardt for seg og til slutt ligger det igjen kun en svær haug med (ekte!) involler, hvorpå en av de to jævlene komenterer tørt: -Jeg tror ikke vi får noe mer ut av han her.....
Denne filmen var en del av Jan Åge, Roger og Håvar sitt særemne i 3. Gym, men ble dessverre, bokstavelig talt, slaktet da filmen ble vist i norsk-klassen. Bruken av diverse tabuord, samt kombinasjonen lilla joggebukse / ekte dyreinvoller falt i smak (Hi- hi...) verken hos lærer eller medelever.

Home of the Deerhunter
(1993) Spilletid Ca.30 min.
Med: Thomas Bull, Edvard Eriksen, Jim Olsen, Roger Nybroen, Tore Hugubakken, Einar N Jensen.
En nyinnspilling av diverse nøkkelscener fra Michael Cimino's Deer Hunter. Blant de utvalgte finnes bar / biljard- drikkesekvensen, på vei til fjellet, krangling og vettløse anklager om homofili på fjellet, et par dype samtaler og dessuten de sterke russisk roulett-rundene i fangeleiren i Vietnam. Filmen var ment å være lengre, men det går ikke alltid som en planlegger. I fasen før HomeMade Productions var dette den virkelig "store" filmen, som det tok omtrent hele sommeren å spille inn. Det var forresten kjipt vær den sommeren allikevel, så det var ikke stort annet å finne på. En usedvanlig lite velspilt og av den grunn også svært morsom film.
Vietnam-helvetet ble spilt inn i garasjen hjemme hos Roger, og bardisken ble snekra i kjelleren hos Einar. Bonusopplysning: Tore malte seg gul i ansiktet da han skulle fremstille en vietnamesisk slemming. Filmen ble opprinnelig presentert som et produkt av "Magic Mushroom Films", og ble redigert (noe sløvt...) av Einar mens han var i militæret.

Syd, my friend!
(1993) Spilletid Ca.1 min.
Med: Einar, Tord ( bak kamera)
En ganske snål fyr spiser sopp og flipper ut. Han løper rundt på skoleområdet og sier ting som: -Jeg kan fly.
Takk til Syd Barrrett. Svært, svært psykedellisk og eksperimentelt.

Internat- kjærlighet
(1993) Spilletid Ca. 5 min.
Med: Einar N Jensen, Nina Siger, Gro Øvrebø, Tord Martinsen (bak kamera).
En sløv fyr lærer å stryke klær, dumper kjæresten sin, finner seg en ny dame (hun som lærte ham å stryke klær...) og har en nokså intens off-screen sex-opplevelse med stygge gurglende lyder. En til tider meget fornøyelig film med intense skuespiller-prestasjoner og et godt persongalleri. All dialog er improvisert. Einar beviser en gang for alle at han takler å portrettere lett henslengte og ubarberte karakterer. Oj, oj, oj, for en film.